Artikler

Sankthans

19.06.19 08:13
av Inge Lehmann
Annen informasjon  

Sankthans

Blylaget Vel inviterer til Sankthans feiring på Blylaget Velhus lørdag 22. juni. Varme griller fra kl. 18.00. Bålet tennes kl. 21.00. Velkommen!

Les mer...
Skilting og merking Stupinn ­­‑ Blylaget

27.05.18 17:14
av Inge Lehmann
Annen informasjon  

Skilting og merking Stupinn ­­‑ Blylaget

Lørdag 19. mai hadde Lars Grimsgaard og Inge Lehmann fra styret en befaring med Trygve Gulliksen som er stiansvarlig for Frogn Marka. Blylaget er den siste tettbebyggelsen i Frogn som ikke har skiltet og merket adkomst inn på hovedstinettet i Frogn.

Les mer...
Takk til dugnadsgjengen

08.05.18 15:47
av Inge Lehmann
Annen informasjon  

Takk til dugnadsgjengen

Mellom 15 og 20 personer stilte opp på ryddedugnaden som ble arrangert lørdag den 5. mai. Det satte vi i styret stor pris på. Dugnaden var planlagt å vare fra kl. 11.00 til kl. 14.00, men med så mange til å hjelpe gikk alt unna på et par timer.

Les mer...
Klage på vedtak om reguleringsplan Bomansvik

04.04.18 20:39
av Inge Lehmann
Annen informasjon  

Klage på vedtak om reguleringsplan Bomansvik

I oktober sendte styret en høringsuttalelse til Reguleringsplan Bomansvik. Nesodden Kommunestyre har i i møte 28.02.2018 i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplanen uten å ta hensyn til våre uttalelser. Styret har derfor sendt en klage på vedtaket.

Les mer...
Referat fra styremøte 12. september

10.10.17 16:56
av Inge Lehmann
Styrereferater  

Referat fra styremøte 12. september

Nå kan du lese referatet fra styremøtet 12. september. Vi startet møtet med en befaring i Velhuset, og satte opp en oversikt over utbedrings- og oppgraderingsarbeider som trenges. Dette og de andre sakene som ble behandlet kan du lese om i vedleggene.

Les mer...
Velkommen til vår nye hjemmeside

14.08.17 23:14
av Inge Lehmann
Annen informasjon  

Velkommen til vår nye hjemmeside

Vi har besluttet å ta i bruk Styreweb.com som portal for våre styreoppgaver i vellet. Med dette tiltaket ønsker vi blant annet å synliggjøre sakene vi jobber med, informere om aktiviteter og andre aktuelle ting som opptar våre medlemmer.

Les mer...
Generalforsamling 2017

21.06.17 22:48
av Inge Lehmann
Generalforsamling  

Generalforsamling 2017

Det ble avholdt Generalforsamling i Blylaget Vel søndag den 14. mai kl. 15:00 på Blylaget Velhus. Innkalling samt referat fra Generaforsamlingen finner du under Les mer.

Les mer...