Blylaget brygge - Ikke St. Hansbål i år

Blylaget brygge - Ikke St. Hansbål i år

Publisert av Lars Kristian Grimsgaard den 08.04.20.

Blylaget vel har gjennom mange år hatt en tradisjon med brenne et stort St. Hansbål på Blylaget brygge. Dette har blitt gjennomført ved at beboerne gjennom året har lagt kvister og trevirke i en stor haug på brygga. Dette har vært til glede for beboere som både har fått kvittet seg med brennbart avfall og har fått hygget seg rundt bålet på St. Hansaften.

Styret har gått gjennom denne tradisjonen og konkludert med at vi ønsker å avslutte denne. Bakgrunnen for beslutningen er denne:

1. Brannsikkerhet

Bålet ligger nær vegetasjon, nær trebrygga og nær velhuset. Vi har liten mulighet til å begrense størrelsen på bålet – Det blir fylt på fortløpende fram til St. Hansaften av befolkningen i omkringliggende områder. Vi har kun en enkel hageslange tilgjengelig for slukking. Denne har ikke kapasitet til verken å slukke bålet tilfredsstillende før vi går hjem eller til å slukke en begynnende brann i vegetasjonen rundt bålet. De to siste årene har brannvesenet rykket ut dagen etter St. Hansaften for å etterslukke bålet. Av den grunn er det mulig vi heller ikke får tillatelse av brannvesenet til å brenne bål videre. Når vind og tørke gjør det uforsvarlig å brenne bål, vil det alltid være en risiko for at noen andre tenner på bålet. På St. Hansaften er det normalt 50-100 feststemte mennesker på brygga.

2. Arbeid

Bålet krever mye arbeid fra styret. Vi bestemmer ikke hva og hvordan ting kastes på bålplassen. Alt som ikke er rene tremasser må styret plukke ut av bålet (søppel, malt og impregnert trevirke o.l.). Hvis vi legger dette like i nærheten hender det at noen festdeltagere kaster det på bålet igjen i løpet av kvelden. Bålet må normalt også bygges opp på nytt, fordi det blir liggende for mye utover.

3. Estetikk

I dag blir området liggende med askerester hele sommeren. Det kraftige bålet sprenger hvert år bort mer og mer av svaberget bak brygga. Dette er et populært sted å dra ned til for å bade og sole seg om sommeren. Etter sommeren begynner folk så smått å kaste kvist, trevirke og søppel på bålplassen igjen.

4. Dyrevelferd

Det har skjedd at bålet har blitt bygget opp så mye om høsten at dyr kan benytte det som overvintringssted gjennom vinteren og fødested om våren. Ved ett tilfelle ble vi på St. Hansaften vitne til at ungene til en mår brant inne i bålet.

 

Styret har gjennom de siste årene jobbet med ideer på hvordan bryggeområdet på Blylaget kan forskjønnes og benyttes i framtiden. Vi ser for oss at dette kan gjøres i flere faser:

Fase 1 – Fjerne betongplattingen, jevne ut grunnen og legge på subus. Det bør også settes opp et lite skilt hvor det står at hensetning av avfall ikke er tillatt.

Fase 2 – Det bygges en enkel treplatting i to plan samt en fastmontert grill. I tillegg bør det settes opp et nytt smijernsrekkverk til erstatning for det som er der.

Fase 3 – En mer omfattende rehabilitering av steinbrygga. Få fram den gamle steinmuren som er bevart under steinhaugen. Stable noe ny steinmur og etablere en lav trebygge ved steintrappen i nord for soling og adkomst/utskiping av kano og kajakk. Dette er et yndet badeplass for mange, så det hadde også vært fint å få ryddet sandbrunnen litt og eventuelt fått lagt ut noe mer sand.

Området eies av Nesodden kommune. Styret har bedt Nesodden kommune om et samarbeid med å avvikle tradisjonen med St. Hansbål. Vi har bedt kommunen om at de gjennomfører fase 1 som beskrevet over.

Rent praktisk betyr dette at beboere og hytteeiere må kvitte seg med hageavfall og trevirke på en annen måte, f.eks.:

Levering på gjennvinningsstasjonen på Teigen

Abonnementsavtale for henting av hageavfall

På St.hansaften kan vi grille som før og kanskje ha et lite bål i en grillpanne.

 

Blylaget vel styret